Aktuální nabídka

Prostorový metr sypaný (PRMS)

Odměřovací krychle o objemu 1m3, tedy rozměry 1×1×1 metr, do níž jsou štípaná polínka palivového dříví vysypána.